Blog

9
Eki

Gerçeğe Dönüşen Büyük Bir Hayal…

KKTC’nin İlk Yerli Otomobili…

İrfan Günsel

Doç.Dr. İrfan S. Günsel

Bugün bir hayalin vizyona, vizyonun ise maddeleşip ona dokunabildiğimiz ilk haline dönüşmesi öncesindeki o heyecan anlarından birini yaşıyoruz.

O heyecan anlarını hepiniz bilirsiniz:

Çiftçimizin toprağa ilk tohumu atıp alın teriyle suladığı ağacın ilk meyvesine dokunmadan önceki o heyecan anı… Bilim insanımızın yıllarca emek verdiği projenin sonunda ürettiği yeniliğin ilk prototipine dokunuşundan önceki heyecan anı…

Evet bu anları hepiniz bilirsiniz. Hayal ettiğiniz büyüklü küçüklü o şeylerin vücut bulmalarından hemen önceki anlardır onlar. Bu bazen hayata getireceğiniz bir çocuğun ilk görüntüsünden önceki andır, bazen emek ve para harcayıp yaptığınız evin kapısını açmadan önceki an, aldığınız bir arabanın motorunu çalıştırmadan önceki bir an, yıllardır görüşmediğiniz hayalinizde yaşattığınız dostlarınızla buluşmadan önceki o an, ürettiğiniz bir ürünü diğerleriyle paylaşmadan önceki an ve şimdi sayamayacağımız milyonlarca milyarlarca an…

Elinizdeki katalog böyle bir heyecanın paylaşım kılavuzu…

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in çocukluk hayali başlayıp, zamanla bir vizyona dönüşen ve yıllar içinde Yakın Doğu Ailesinin değerli mensuplarının birikimleri, yaratıcılıkları ve emekleriyle bugün vücut bulma aşamasına gelen KKTC’nin ilk yerli otomobilinin üretiminden önceki o heyecan anının paylaşım kılavuzu. KKTC’nin ilk yerli otomobilini üretme hayalimizin ulaştığı noktayı size özetleyen bir katalog.

Bu yolculuk, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in çocukluk hayalinden başladı. Babam Suat Günsel’in otomobil merakı küçük yaşlarda başlamış. Çocuk yaşlarda killi topraktan otomobil modelleri yaparak, ileride bir otomobil fabrikası kuracağını, çiftleri üstü açık, özellikle kırmızı arabalarda gezerken seyredeceğini hayal edermiş. Fakat ülke şartları nedeniyle bu otomobil aşkı; bir müze kurmaya, müzede klasik otomobillere bakım yapmaya ve onların sergilenmesine dönüştü. Müzede yaptığımız çalışmalar, kendi otomobilimizi üretme hayalini tekrar canlandırdı. Otomobile olan tutkumuz, yenilikçi bakış açımızla birleşti ve bize güçlü bir ilham verdi.

Bu süreçte yerli otomobil üretmenin önemini, hem ülke açısından hem de global anlamda çok derinden kavramak gerekiyor. Yerli otomobil üretmek, dünyanın en temel sanayi kollarından olan bir alanda büyük bir güce sahip olmaktır. Bugün gelişmiş her ülkenin bir veya birkaç otomobil markası var. Günümüzde otomobil markasına sahip olmak, birçok farklı açıdan çok önemli avantajlar ve ayrıcalıklar sunmaktadır. Bizim temel hedefimiz, ülke ekonomisine katkı sağlayacak ve KKTC’nin prestijini çok daha ileriye taşıma vizyonumuzu destekleyecek yerli bir otomobil markası üretmektir. İki yıldır çok yönlü ve yoğun bir biçimde devam eden detaylı analizler ve araştırmalar sonucunda, son teknolojiye ve yüksek standartlara sahip bir otomobil üretebilme noktasına geldik. Bu süreçlere ek olarak, 6 yıllık bir çalışma nihayetinde KKTC’nin ilk Türk yapımı elektrikli otomobilini tanıtmayı müjdeliyoruz. Toplamda 8 yıllık bir emeğin ürünü olacak yerli elektrikli otomobil, güçlü bir marka olarak ülke imajına katkı sağlayacaktır. Hepimizi çok daha ileri noktalara taşıyacak bu yerli otomobili “GÜNSEL” marka adı ile tanıtacağız.

Hedefimiz, kurulacak olan otomobil fabrikamızda seri olarak üreteceğimiz araçları yurt dışına ihraç edip, ülke ekonomisine ciddi bir girdi sağlayarak, ülkemizin adının otomobil üreten ülkeler arasında yer almasını sağlamaktır. Dünyada teknolojide yaşanan ciddi değişimlere ayak uydurmak ve bu teknolojileri ülkemizde hayata geçirmek için büyük bir ekiple çalışmalarına devam edeceğiz; üretilenleri geliştirerek hem daha iyisini yapmak hem de otomotiv teknolojilerini üreten, geliştiren ve ihraç eden bir ülke olma hedefinde ilerleyerek, ülkemizin prestijini daha da artıracağız.

Dünyadaki otomobil markaları incelendiğinde; hikayeler, destanlar, hayvanlar, mitolojik varlıklar, ülkelerin simgeleri, renklerinin yanında ad ve soyadların da logo ve amblemlerde kullanıldığı görülmektedir. Dolayısıyla bu onları daha akılda kalıcı tutmakta, halk tarafından sevilip kabul görmekte ve kendilerinden bir şeyler bulmalarını kılmaktadır. Bu süreçte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne mal olacak ve ülke sınırları içerisinde üretimi yapılacak “otomobil” için bir marka düşünüldüğünde, bunun tarihsel-kültürel ve coğrafi yapılanmanın, birtakım soyut kavramlar, hikayeler, destanlar gibi anlatıların yanında, iz bırakacak, güçlü, dışa açılabilecek ve süre gelecek, onurlu ve özel bir dünya olması gerektiği inancını taşımaktayız.

Otomobilin ismi olan “GÜNSEL” soyadını görselleştiren logomuzun formunu “kalkan” figürü, bu form üzerine yerleştirilmiş “g” harfi (aynı zamanda 9 rakamı) ve 3 adet elektrik devresi figürleri oluşturmaktadır. Kalkan figürü, aileyi ve onu koruyup kollayan, bir arada tutan anneyi, “g” harfi aileye soyadını veren babayı, algılanan “9” rakamı ailenin uğurlu sayısını ve elektrik devreleri ise ailenin 3 kardeşini simgelemektedir.

GÜNSEL kısa süre sonra doğduğu ülkenin yollarında boy gösterecek, halkımıza ve dünya insanına hizmet vererek, ülkemizin bir öz değeri olarak da dünya teknoloji tarihindeki yerini alacaktır…

GÜNSEL yoluna devam ederken biz de Yakın Doğu ailesi olarak durmayacağız!!!… Ülkemizin toprağından, köklerimizden gelen güç ve ilhamla yeni ufuklara doğru yol almaya ve bir yandan tarihimizi hep birlikte yazarken diğer yandan geleciğimizi inşa etmeye devam edeceğiz…

Doç.Dr. İrfan S. Günsel

Yönetim Kurulu Başkanı
Günsel

Sen ne düşünüyorsun? Yorum yap.