Προδιαγραφές
500 km
5 s 0-100 km/h
Εμβέλεια
Επιτάχυνση

200 km/h
30 min
Μέγιστη ταχύτητα
(Περιορίζεται από λογισμικό)
Χρόνος φόρτισης
(DC Γρήγορη φόρτιση)

280 kW ~ 375 hp
2000 kg
Μέγιστη ισχύς
Βάρος

Διπλός κινητήρας
Τετρακίνητο